Modlitwa online? Czemu nie? Polscy jezuici utworzyli projekt o nazwie „Modlitwa w drodze”. Jest to inicjatywa niebanalna, bo pozwalająca słuchać fragmentów Pisma Świętego z dobrą muzyką w tle i w ten sposób zmawiać modlitwę przez Internet. Najbardziej imponują nowe nagrania każdego dnia. Zachęcam do codziennego słuchania bieżących czytań online:
Twórcy projektu tak opisują swoje dzieło:
Pomysł na Modlitwę w drodze wypływa z doświadczenia Ćwiczeń Duchowychśw. Ignacego Loyoli, a dziesięciominutowe rozważania bazują na metodzie kontemplacji Słowa Bożego. Proponowany rodzaj modlitwy polega na wsłuchaniu się we fragment Pisma Świętego, wyobrażeniu sobie sceny biblijnej, wczuciu się w nią oraz na refleksji odnoszącej się do własnego życia. Przebywanie w obecności Pana nadało św. Ignacemu niebywałe wyczucie obecności Bożej w codziennym życiu. Był on człowiekiem czynu i głębokiej modlitwy. Droga, którą prowadził go Pan Bóg i codzienne rozeznawanie woli Bożej, doprowadziło go do założenia Towarzystwa Jezusowego -zakonu jezuitów. Chciał, by był on awangardą apostolstwa – odważnym głoszeniem miłości Boga pod sztandarem Krzyża. Odnajdywanie Boga we wszystkich rzeczach, czyli kontemplatywność w działaniu, jest głównym rysem duchowości ignacjańskiej. Nie ma jednak prawdziwej kontemplacji w życiu codziennym bez kontemplacji Naszego Pana w Jego Słowie. Stąd tak ważna rola samych Ćwiczeń Duchowych – bezpośredniego i intensywnego doświadczania Pana Boga. Zachęcamy do korzystania z codziennych ćwiczeń, proponowanych w Modlitwie w drodze, jako z ziarna, które w swoim czasie wyda owoc.
Chcesz posłuchać modlitw z poprzednich dni? Odwiedź stronę MODLITWA W DRODZE, aby przejrzeć cały kalendarz modlitw przez Internet. 🙂