Litania do Jana Pawła II

Litania do św. Jana Pawła II

by Oto Nasza Modlitwa

Kyrie eleison – Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Bogurodzico Dziewico,

Błogosławiony Janie Pawle,

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Orędowniku Bożego Miłosierdzia,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu świętych i błogosławionych,

Następco Piotra i sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu nowej ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i wychowawco młodzieży,

Dobry samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii, sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Pielgrzymie Dobrej Nowiny,

Pielgrzymie niosący Prawdę,

Pielgrzymie dialogu,

Pasterzu intelektualistów,

Pasterzu dziennikarzy,

Pasterzu podróżników,

Pasterzu artystów,

Pasterzu sportowców,

Pasterzu pracujących i bezrobotnych,

Pasterzu Polaków,

Pasterzu całego świata,

Przyjacielu dzieci,

Wzorze oddania się Niepokalanej,

Wzorze pracowitości,

Wzorze pokory,

Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych,

Pociecho niepełnosprawnych,

Pociecho porzuconych i osieroconych,

Pociecho umierających,

Kapłanie otwarty na człowieka,

Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,

Orędowniku pokoju,

Orędowniku sprawiedliwości społecznej,

Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,

Nauczycielu modlitwy,

Nauczycielu patriotyzmu,

Nauczycielu miłości do Polski,

Nauczycielu ekumenizmu,

Obrońco życia od chwili poczęcia, aż po naturalną śmierć,

Obrońco godności każdego człowieka,

Olbrzymie wiary, nadziei i miłości,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

You may also like