„Bądź dla Boga otwarty jak otwarte okno, aby Twe życie biegło swobodnie wewnętrznym przepływem Bożej miłości.”

Święty Jan od Krzyża